Phản hồi
Gọi lại

Phân tích thị trường

Các thông tin cập nhật quan trọng để giao dịch có lợi nhuận

Nhận định xu hướng Gold ngày 19/01/2018

Dự báo Gold sẽ TĂNG do Giá thành lập mẫu hình "2 đáy" ở đường trendline (Support), cũng như Giá đã va chạm EMA-50 và chuẩn bị phá quá, MACD uốn vòng trên đường tín hiệu của nó.

Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ USDCHF n...

Cặp ngoại tệ USDCHF đang hình thành con sóng (b) trong mô hình sóng Elliott. Giá đang nằm ở Fibo Retracement 23.6 tại vùng giá 0.9565 của con sóng (a). Đây là vùng rất nhảy cảm, canh tín hiệu đảo chiều ở vùng này.