Phản hồi
Gọi lại

Lịch sử hoạt động

RAON Group

-          2008: Nghiên cứu về Tài chính

-          2011: Kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài

-          2013: Thành lập Raon Limited tại Hongkong

-          2014: Thành lập Raon Limited tại Korea

Mở trung tâm đào tạo tại Incheon

-          2015: Mở trung tâm đào tạo thứ 3

Học viên đạt 100 người

Mở trung tâm đào tạo thứ 3

Học viên đạt 200 người

-          2015: Thành lập Raon Limited tại Singapore

Học viên đạt 300 người
Mở trung tâm đào tạo thứ 5
Đẩy mạnh mở rộng các chi nhánh nước ngoài

-          2016: Thành lập pháp nhân hợp tác RAPIA JAPAN GIFI và ký kết MOU với công ty chứng khoán Yuanta Hàn Quốc

Bắt đầu ban hành thẻ quốc tế, phát triển AVATA TRADING là robot sử dụng trí tuệ nhân tạo, ký hợp đồng chi nhánh tại Việt Nam và Trung Quốc

-          2017: quản lý tài sản , xây dựng hệ thống và kế hoạch kinh doanh học viện RAON VIỆT NAM toàn cầu

 

GIẤY PHÉP CÔNG TY

          

 

Chia sẻ với bạn bè

Đăng ký mở tài khoản